Możliwość komentowania Szybka oraz profesjonalna wycena spółek została wyłączona

Szybka oraz rzetelna wycena firm
Sprawna oraz profesjonalna wycena spółki gwarantowana jest przez markę Cann Advisory. Zadania zrobione są przez umiejętnych specjalistów, trakujących zlecenia z zaangażowaniem. Zleceniodawcy mogą oczekiwać, że wszystko będzie zrealizowane na wysokim poziomie. Specjaliści wyceniają: spółki, wydzielone segmenty przedsiębiorstw, pakiety większościowe oraz mniejszościowe w spółkach, a też projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może odwoływać się do: mniejszych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm z sektora średniego oraz do większych zakładów pracy i spółek. Zawsze w trakcie działania takiej jak wycena spółki zastosowane są techniki adekwatne dla zamierzeń zleceniodawcy. Eksperci dodatkowo uwzględniają bieżącą sytuację finansową zakładu. Praktyka zawodowa specjalistów pozwoli na kompleksowe ukierunkowanie, plus na to, aby sprawdzać wyceny przedsiębiorstw przygotowane przez odrębnych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłosić się, kiedy: ma nastąpić nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, zaplanowana jest fuzja spółki, planuje się podział firmy lub wieloaspektowe planowanie podatkowe. Inne przesłanki to: toczy się postępowanie na polu prawnym, ma miejsce emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, niezbędna jest ocena planowanych planów strategicznych, bądź odgórny wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest kompleksowa i obejmuje: wycenę nieruchomości oraz urządzeń. Z tego względu pozwala na efektywne realizowanie planów spółki, bez jakiegokolwiek ryzyka. Cann Advisory to marka polecana w branży.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.